Lt  En  Ru
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertingos nuorodos

Akademinės institucijos

Mykolo Romerio universitetas – www.mruni.eu
Vilniaus universitetas – www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas – www.vdu.lt

Informaciniai teisiniai portalai

Central Banking – www.centralbanking.com
EUROMONEY – www.euromoney.com
Teisės portalas – www.infolex.lt
Teisinė informacija apie tarptautinį krovinių vežimą – www.forwarderlaw.com
The LAW.COM – www.law.com
The Lawyer – www.thelawyer.com
The Legal Week – www.legalweek.com
The Nation’s Banking Law Experts – www.aspratt.com

Šalies institucijos

Antstolių rūmai – www.antstoliai.lt
Lietuvos advokatūra – www.advoco.lt
Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas – www.lat.lt
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – www.lrkt.lt
Lietuvos Respublikos Seimas – www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – www.tm.lt
Nacionalinė teismų administracija – www.teismai.lt
Notarų rūmai – www.notarai.lt

Tarptautinės finansų institucijos

British Bankers Association – www.bba.org.uk
European Banking and Financial Law Journal – www.bankdirector.com
European Banking Federation – www.ebf-fbe.eu

Tarptautinės organizacijos

Europos Sąjungos teisingumo teismas – curia.europa.eu
Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija – www.hcch.net
Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisija – www.uncitral.org
Tarptautinė kelių transporto sąjunga – www.iru.org
Tarptautinė prekybos organizacija – www.wto.org